Przygotowanie do Komunii Św.

Czas wczesnego dzieciństwa to czas radości oraz zbieranie nauk związanych z życiem w społeczności jak też budowanie uznania wobec zasad moralnych. Po nim przychodzi czas, w którym dziecko musi zacząć przejmowanie odpowiedzialność za swoje postepki. Czas przejścia z wczesnego dzieciństwa w stan dojrzewania oraz stopniowego odczuwania konsekwencji własnego postępowania wyznacza komunia. Kiedy dziecko zdobędzie wiedzę z zakresu dobra i zła oraz nauczy się przestrzegać podstawowych zasad moralnych, ma sposobność dostąpienia wyróżnienia, jakim jest pierwsza komunia. W życiu religijnym jest to bardzo ważny moment, nadający przywileje i obowiązki względem wspólnoty kościoła. Sama uroczystość obrazuje wkroczenie w kolejny rozdział życia. Dodatki komunijne będąc elementem ubioru przeznaczonego na tą uroczystość, symbolizują czystość oraz prawość oraz mają za zadanie zachęcenie dziecka do zachowania tego statusu. Tak jak chrzest jest powitaniem małego członka kościoła, tak komunia stanowi nadanie pierwszych praw i powinności. Na chrzest zapraszana jest rodzina by wspomagać rodziców, w czasie komunii ma ona upewnić o swoim wsparciu młodego człowieka. Do chrztu dziecko jest zaniesione przez opiekunów, natomiast by przystąpić do komunii musi samemu spełnić wiele wymagań. Szatki do chrztu zastępują bardziej uroczyste oraz podkreślające samodzielność szaty.

Reklamy