Tag Archive | liturgia w kościele

Obchody roku duszpasterskiego

W okresie przed wielkimi uroczystościami religijnymi przedstawiciele duchowieństwa organizują katechezy poświęcone podstawą wiary oraz liturgii (rok liturgiczny) każdego święta. Każde święto łączy się z ważną tajemnicą religii, połączenie pomiędzy wiarą, życiem codziennym a liturgią. Silne doświadczenie liturgii jest oparte na łączeniu stylu życia z głoszoną wiarą.

Założeniem, jaki ma posiadać Rok wiary, ustanowiony przez wspólnotę kościoła, ma być stworzenie atmosfery do prawdziwego oraz nowego nawrócenia, wykorzystanie udziału misyjnego na potrzeby nowej nauki. Powinien również ukazać jednoczące zobowiązanie do ponownego zrozumienia oraz prawd kluczowych symboli wiary, które są obecne w Katechizmie Wiary Katolickiej. Katechizm ma stanowić też autentycznym narzędziem umacniania w wierze, głównie dla tych, którzy zabiegają o wychowanie chrześcijan.

Do najważniejszych czynności liturgicznych zaliczają się: składanie ofiar, modlitwa, oczyszczenia i ablucje, a także inne metody oddawania czci bóstwom oraz świętym. Liturgia chrześcijańska ma na celu pokazywać wiarę o zbawieniu, męki oraz zmartwychwstanie Chrystusa, oraz budować wspólnotę wierzących. Liturgia jest sprawowana przez kompletne zgromadzenie, choć przewodnie zadania są zazwyczaj zarezerwowane dla osób specjalnie wyświęconych.

Reklamy